Photo by Joanna Kosinska on Unsplash

Kako da bolje pregovarate?

Kako da se pripremite za bitan sastanak? Bilo da imate prilike da svoj projekat ili ideju predstavite investitoru, nekoj organizaciji…